التأشيرات

+ - Bookmark and Share

Visto  تأشيرة الدخول 

Por decreto do Governo Libanês, é concedido aos portadores do passaporte brasileiro com validade mínima de 06 meses, um visto de turismo para 01 (uma) entrada e estadia de até 30 (trinta) dias corridos, gratuitamente e  será obtido diretamente no Aeroporto do  Libano  e/ou Autoridades Libanesas nas fronteiras.  NÃO pode possuir o carimbo do país Israel e  na chegada declarar o endereço do local onde ficará hospedado(a).

 FORMULÁRIO A SEGUIR :  https://drive.google.com/file/d/1RDy6Recp3YlzlKnYUlYffJv6VIfPbiTb/view


*
اكتب الأحرف أدناه. لا يمكن قراءة هذا؟محاولة أخرى
*
  
جميع الحقوق محفوظة     |  اشعارات قانونية  |  من نحن  |  للاتصال بنا  |  خريطة الموقع